Meer grip op tulpenproductie

Wesselman Flowers, partner van Tulpen.nl, werkt sinds januari 2017 met Hortidash, een digitaal dashboard dat realtime inzicht geeft in de productie van vers geoogste tulpen.

Feitelijk maakt Hortidash inzichtelijk wat er in de bosmachine gebeurt. Hortidash geeft inzicht in de productiesnelheid en het uitvalpercentage per soort tulp. Op termijn worden daar gegevens als de rijpheid, de lengte en het gewicht van de tulpen en de kromming van de steel aan toegevoegd.

Joost Wesselman, eigenaar van Wesselman Flowers, is blij met het digitale dashboard. ‘Wij broeien tulpen op drie verschillende locaties en werken met vijf boslijnen. Ik kan niet op alle locaties tegelijk zijn. Met Hortidash kan zowel ik als ons team productie-leiders op één scherm overzicht houden op onze totale productie. We kunnen realtime volgen wat er waar geproduceerd wordt .’

Hortidash is tevens gekoppeld aan andere productiesoftware van Wesselman Flowers. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld actuele opplantgegevens te vergelijken met de geplande aantallen tulpen en in de toekomst productiegegevens van verschillende jaren met elkaar te vergelijken. Joost: ‘Dat betekent dat we inzicht hebben in alle relevante variabelen en onze toekomstige planningen nog beter af kunnen stemmen op onze productiecapaciteit en op de behoeften van onze klanten.’ Dat laatste gebeurt nu nog op basis van eigen analyses van Wesselman Flowers. In de toekomst wordt Hortidash uitgebreid met een analysetool die op basis van historische gegevens productie-prognoses kan maken en zelfs het juiste moment van machineonderhoud aan kan geven.