Gesloten teelt

Wesselman Flowers broeit haar tulpen op water. Voor het benodigde teeltwater wordt regenwater gebruikt dat opgevangen wordt in waterbassins. Het Aquades ozonsysteem is een gesloten systeem dat via leidingen in verbinding staat met de waterbassins en met de broeikassen. Voordat het regenwater aan de tulpen gegeven wordt, meet het systeem de kwaliteit van het water en desinfecteert het volledig door oxidatie. Het restwater uit de broeikassen wordt opgevangen, via het Aquades ozonsysteem wederom gefilterd en teruggepompt naar de waterbassins, zodat het opnieuw gebruikt kan worden in de broeierij. Met de ingebruikname van het systeem wordt de kwaliteit van het door Wesselman Flowers gebruikte teeltwater vergroot. Tegelijkertijd wordt door de recyling waterverspilling tegengegaan wat leidt tot een lager waterverbruik.