Tulpen.nl sluit aan bij Platform Duurzame Handel

Het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten breidt uit naar de bloemenproductie. Tulpen.nl heeft zich aangesloten bij het platform.

Het Platform startte september 2017 met de droogverkoop van bollen en is vorig jaar al verbreed naar bol-op-pot. Doelstelling van het Platform is te kunnen blijven voldoen aan de eisen die retailers, de markt en de samenleving op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit stellen. In stappen wordt toegewerkt naar de ambitie dat in 2024 100% van het volume Nederlands product dat de deelnemers verhandelen gecertificeerd is. Joost Wesselman van Tulpen.nl: “Ons gezamenlijk belang is leveranciers bewust te maken van het belang van duurzaamheid. Daarin trekken we vanaf nu gezamenlijk op.”